Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000044
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Feministická lingvistika?

ErschienenNaše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 80-91
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Pragmatika
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Pragmatics
Description and analysis of language
Schlagwörterlingvistika feministická; stylistika feministická; styl konverzační; angličtina; feminismus; stereotypy; gender
Schlagwörter (DE)Englisch
AnmerkungVe zkratce vývoj feministické lingvistiky a stylistiky ve světě (především v USA, D. Tannenová a její dílo), odlišné konverzační styly mužů a žen
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/44
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ještě jednou "feministická lingvistika" / Daneš, František
Jazyk socializuje člověka: sexismus v jazyce aneb jaký má smysl feministická lingvistika? / Valdrová, Jana
Lingvistika a umělecký text (mezi Tezemi PLK a současností) / Hoffmannová, Jana
Korpusová lingvistika a překlad / Hejtmánková, Jana
Kontrastivní genderová lingvistika. Téma zviditelnění ženy v současném německém a českém jazyce / Valdrová, Jana
Feministická konference v Ústí nad Labem / Plánská, Božena
Dnešní čeština a institucionální lingvistika / Svobodová, Jana