Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach strategie narativní lieferte 6 Treffer
1

Když pohřeb, tak do země, když svěžest, tak beze mne. O básnickém kánonu reklamy, zejména televizní

Čmejrková, Světla, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 184-191
2

Prostor a vyprávění. Narativní strategie středověkého cestopisu

Bažant, Vojtěch, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 18, č. 2, 2015, s. 133-161
3

Narace a vyučování jazyku. Teoretická východiska - výzkum - program

Zajícová, Pavla Ostrava 2008
4

Narativní postupy v díle Julia Zeyera (typologie Zeyerovy prózy)

Schacherl, Martin České Budějovice 1997
5

A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík

Čmejrková, Světla, in: Organization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 213-222
6

Angažované vyprávění. Narativní strategie literárně-historických děl na přelomu 13. a 14. století

Dvořáčková-Malá, Dana, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 20, č. 1, 2017, s. 23-38