Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souslednost časová lieferte 5 Treffer
1

Poznámky k americké diskusi o souslednosti časové ve španělském subjunktivu na stránkách časopisu Hispania

Reska, Jaroslav, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 33-48
2

Temporalisation of eventualities

Růžička, Milan, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 28, č. S 8, 2002, s. 65-89
3

Dos niveles temporales del verbo español y la lingüística de texto

Černý, Jiří, in: Romanica Olomucensia, 5, 1994, s. 51-54
4

A comparison of content clauses in Czech and Dutch

Bakkers, Ingrid, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 55, 1991, s. 41-49
5

Relaxační tendence v temporalitě hovorové španělštiny. Příspěvek k otázkám překladu

Reska, Jaroslav, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 2, 2002, s. 69-91