Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovesa intranzitivní lieferte 9 Treffer
1

"Bouge ta ville!". De l'emploi transitif de verbes intransitifs avec un sens causatif

Novakova, Iva, in: Faits de Langues, č. 25, 2005, s. 141-145
2

Bezobjektové posesivní rezultativní konstrukce od sloves tranzitivních a bezobjektové i objektové posesivní rezultativní konstrukce od sloves intranzitivních – jejich tvorba a funkce v českém jazyce

Podobová, Marie, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2015, s. 82-113
3

Il passivo dei verbi fattitivi fare e lasciare

Vanvolsem, Serge, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 37-47
4

Obchodované akcie

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 268-270
5

The locative inversion construction and the character of the path

Kudrnáčová, Naděžda, in: Discourse and Interaction 2, Brno, MU ; 2006, s. 89-96
6

Slovní pořádek, scrambling a adverbiália v češtině

Biskup, Petr, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 302-311.
7

Agents expressed by prepositionless instrumental modifying Czech nouns derived from intransitive verbs

Kolářová, Veronika, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning [NLP] : Slovko 2013. Seventh International Conference Bratislava, Slovakia, 13-15 November 2013. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2013, s. 129-147.
8

Clitic se - benefit of being late

Hudousková, Andrea, in: Czech in Formal Grammar, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 89-101
9

Neakuzativita (ergativita) vs. neergativita v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích na rozhraní morfologie a syntaxe

Kosta, Peter; Frasek, Jens, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 172-194.