Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000296
AutorKraus, Jiří
Titel

Obchodované akcie

ErschienenNaše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 268-270
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Klassifikation (EN)Grammatical and lexical contributions to language correctness
Origin and meaning of particular words and idioms
Schlagwörterspojení slovní; adjektiva verbální; slovesa tranzitivní; slovesa intranzitivní; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungProduktivní typ adjektivních spojení v češtině tvořených od jiných sloves než přechodných, příčiny jejich vzniku
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1, Iss. 1 (1917) - Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/296
PURLCitation link