Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pravopis spřežkový lieferte 21 Treffer
1

Odraz znělostní asimilace sykavek v spřežkových pravopisných systémech v češtině

Cejnar, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 30, č. 2, 1969, s. 150-156
2

Vývoj pravopisu ve staré češtině

Pleskalová, Jana, in: Bohemistyka, 8, č. 1-4, 2008, s. 321-338
3

Zpátky k spřežkovému pravopisu?

Šesták, Zdeněk, in: Literární noviny (Praha), 1998, 29.7.1998
4

Ke vztahům mezi písařským a tiskařským pravopisným územ v raněnovověkých rukopisech

Fidlerová, Alena A., in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 52-59
5

Víte, že.

jan; Šimandl, Josef, in: Zemské noviny (Praha), 2001, 11.9.2001
6

Postavení rukopisů Dalimilovy kroniky ve vývoji českého pravopisu

Černá, Martina, in: Varia 6 : Zborník zo 6. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.-29. 11. 1996), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1997, s. 96-102
7

Několik pohledů na vývoj českého pravopisu

Kučera, Karel, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 63-67
8

Vývoj českého pravopisu

Pleskalová, Jana, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 102-111
9

Husova reforma češtiny

Pořízková, Lenka, in: Literární noviny - příl. Biblio (Praha), 8, č. 6, 2015, s. 8-9., 11.6.2015
10

Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky

Pleskalová, Jana, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 17-29.