Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach poradny jazykové lieferte 118 Treffer
1

Méně známá kapitola z historie pražské jazykové poradny

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 89, č. 5, 2006, s. 260-263
2

Svenska språknämnden aneb jazyková poradna po švédsku

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 108-110
3

Archivace lingvistických dokumentů na počítači. (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část 2

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 225-237
4

Zamyšlení nad psaním velkých písmen

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 55-62
5

"Språkjänst"är också en service för språkvetare

Uhlířová, Ludmila, in: Språk i Norden, [Oslo], Novus Forlag ; 1999, s. 67-77
6

O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 225-236
7

Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (pokus o sociolingvistický pohled)

Černá, Anna, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 237-244
8

Poradenská činnost v Polsku

Černá, Anna; Svobodová, Ivana, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 264-265
9

Jazyková poradna pro rok 2000

Uhlířová, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 241-246
10

"Gramatický telefon"v Cáchách

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 83, č. 1, 2000, s. 46-47