Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach poradny jazykové lieferte 118 Treffer
1

Méně známá kapitola z historie pražské jazykové poradny

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 89, č. 5, 2006, s. 260-263
2

Svenska språknämnden aneb jazyková poradna po švédsku

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 108-110
3

O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 225-236
4

Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (pokus o sociolingvistický pohled)

Černá, Anna, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 237-244
5

Poradenská činnost v Polsku

Černá, Anna; Svobodová, Ivana, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 264-265
6

Jazyková poradna pro rok 2000

Uhlířová, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 241-246
7

"Gramatický telefon"v Cáchách

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 83, č. 1, 2000, s. 46-47
8

Jazykověda a jazykové poradenství v Mannheimu aneb Jak se uskutečňují lingvistické sny

Šimandl, Josef, in: Naše řeč, 85, č. 1, 2002, s. 37-41
9

Co je Ústav pro jazyk český AV ČR

in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 5.11.2007
10

Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné zároveň

Uhlířová, Ludmila; Tomov, Milen, in: Naše řeč, 91, č. 4, 2008, s. 206-213