Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for poradny jazykové provides 118 hits
1

Méně známá kapitola z historie pražské jazykové poradny

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 89, č. 5, 2006, s. 260-263
2

Svenska språknämnden aneb jazyková poradna po švédsku

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 108-110
3

Archivace lingvistických dokumentů na počítači. (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část 2

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 225-237
4

Zamyšlení nad psaním velkých písmen

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 55-62
5

"Språkjänst"är också en service för språkvetare

Uhlířová, Ludmila, in: Språk i Norden, [Oslo], Novus Forlag ; 1999, s. 67-77
6

O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 225-236
7

Telefonáty v jazykové poradně a jejich databáze (pokus o sociolingvistický pohled)

Černá, Anna, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 237-244
8

Poradenská činnost v Polsku

Černá, Anna; Svobodová, Ivana, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 264-265
9

Jazyková poradna pro rok 2000

Uhlířová, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 241-246
10

"Gramatický telefon"v Cáchách

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 83, č. 1, 2000, s. 46-47