Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach politika jazyková lieferte 536 Treffer
1

Dokumenty evropské jazykové politiky

Cink, Pavel, in: Cizí jazyky, 35, č. 4, 1991-92, s. 129-133
2

Sprachenpolitik im slavischsprachigen Raum

Marti, Roland, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, 57, č. 2, 1998, s. 353-370
3

Jazyková otázka a její řešení v českých zemích po roce 1848

Stoklásková, Zdenka, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 1, 1998, s. 257-260
4

Děti, čeština a politika

Svobodová, Jana, in: Svoboda (Ostrava), 1997, 25.1.1997
5

K zdrojům a obsahu institucionální lingvistiky

Kraus, Jiří, in: Sborník 1990-1991 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, Klub Melantrich ; 1993, s. 87-96
6

Język polityki i polityków

Chloupek, Jan, in: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław, Towarzystwo Przyjacioł Polonistyki Wrocławskiej ; 1996
7

Obsah kolektivní monografie "Aktuální problémy fungování a rozvoje národních jazyků v zemích socialistického společenství"

in: Slovo a slovesnost, 43, č. 1, 1982, s. 28-30
8

Pogledi Matije Majarja na jezikovna vprašanja. Jezikovna politika in družbenost jezika

Domej, Teodor, in: Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu: minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků, Praha, NK ČR ; 2004, s. 45-61.
9

Die tschechische Sprache, politische Realität und gesellschaftliche Praxis in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Bělina, Pavel, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen : Symposion 2.-4. Oktober 2002, Wien, Landesverteidigungsakademie 2003, s. 93-97
10

Německé dráhy instalovaly další tabule v lužické srbštině

Blažek, Josef, in: Česko-lužický věstník, 24, č. 1, 2014, s. 4