Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000938
AutorCink, Pavel
Titel

Dokumenty evropské jazykové politiky

ErschienenCizí jazyky, 35, č. 4, 1991-92, s. 129-133
Sprachecze; eng
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
Schlagwörterpolitika jazyková
Schlagwörter (DE)Sprachpolitik
AnmerkungPlné znění "Doporučení R (82) 18 Výboru ministrů členských zemí Rady Evropy" z 24. 9. 1982 týkající se moderních jazyků
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/938
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština pro cizince ve světle evropské jazykové politiky / Hádková, Marie
Německý jazyk v kontextu světové a evropské jazykové politiky / Dědičová, Helena
Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie / Kouba, Miroslav
Jazykové vzdělávání na prahu devadesátých let / Cink, Pavel
Problémy jazykové politiky v konkurenci dvojjazyčnosti / Šolćina, Jana
Autonomie žáků a Evropské jazykové portfolio / Müllerová, Marie
Evropská unie a evropské jazykové portfolio / Hlavičková, Vlasta