Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach památníky lieferte 8 Treffer
1

Kodikologie a její možnosti: raně novověké památníky a jejich zpřístupňování

Ryantová, Marie, in: Sborník archivních prací, 68, č. 1, 2018, s. 70-84
2

Renesanční památník a nápisy na hradě Pernštejně

Bočková, Hana, in: Přednášky a besedy z 32. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 32], Brno, MU ; 1999, s. 5-8
3

Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku

Ryantová, Marie České Budějovice 2007
4

Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610

Ryantová, Marie, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 201-270
5

Památník slečny Zimmerové z let 1818-1837

Marešová, Dana, in: Časopis Národního muzea, řada historická, 184, č. 3-4, 2015, s. 61-84
6

K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům

Bočková, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. V 2, 2000, s. 27-33
7

"Niezapominajki to są kwiatki z bajki..."- grzeczność językowa w pamiętnikach

Jesionowska, Joanna, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 238-248.
8

Neznámý fragment štambuchu Felixe Kaplíře ze Sulevic ve Stuttgartu

Ryantová, Marie, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 18 (2003-04), 2005, s. 407-411