Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for památníky provides 8 hits
1

Kodikologie a její možnosti: raně novověké památníky a jejich zpřístupňování

Ryantová, Marie, in: Sborník archivních prací, 68, č. 1, 2018, s. 70-84
2

Renesanční památník a nápisy na hradě Pernštejně

Bočková, Hana, in: Přednášky a besedy z 32. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 32], Brno, MU ; 1999, s. 5-8
3

Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku

Ryantová, Marie České Budějovice 2007
4

Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610

Ryantová, Marie, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 201-270
5

Památník slečny Zimmerové z let 1818-1837

Marešová, Dana, in: Časopis Národního muzea, řada historická, 184, č. 3-4, 2015, s. 61-84
6

K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům

Bočková, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. V 2, 2000, s. 27-33
7

"Niezapominajki to są kwiatki z bajki..."- grzeczność językowa w pamiętnikach

Jesionowska, Joanna, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 238-248.
8

Neznámý fragment štambuchu Felixe Kaplíře ze Sulevic ve Stuttgartu

Ryantová, Marie, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 18 (2003-04), 2005, s. 407-411