Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach příznakovost lieferte 111 Treffer
1

Markedness in synchrony and diachrony. Abstracts. 19th Annual Meeting Societas Linguistica Europaea

Ohrid 1986
2

Costrutti con ordine marcato nell'italiano contemporaneo

Cardia, Nicola, in: Linguistica Pragensia, 19, č. 2, 2009, s. 57-74
3

Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku

Lišková, Michaela, in: Jazykovědné aktuality, 50, č. 3-4, 2013, s. 154-158
4

The distributional asymmetries of English antonyms in langauge use

Kostić, Nataša, in: Brno Studies in English, 43, č. 1, 2017, s. 5-32
5

Jakobson and Chomsky on markedness

Battistella, Edwin, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 55-72
6

Funkce odborného a běžného lexika v odborných textech a v jazykovém systému

Filipec, Josef, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 37-46
7

Pojetí stylové příznakovosti v současné české stylistice

Křístek, Michal, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 181-187
8

In the beginning was the verb: markedness in grammatical categories

Kučera, Henry, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 35 s.
9

Příznakovost a její specifika v morfologii

Krčmová, Marie, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 111-122
10

Několik možností dalšího zkoumání v oblasti stylistiky

Křístek, Michal, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 119-122