Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach příjmení lieferte 927 Treffer
1

Die Verbreitung des Namens Böhme und seiner Varianten in Deutschland (mit 10 Karten)

Kunze, Konrad, in: Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen : Vorträge der internationalen Tagung, veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität České Budějovice, České Budějovice, 8. bis 11. September 1999, Wien, Prasens ; 2001, s. 417-434
2

Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil

Giger, Markus; Štěpán, Pavel, in: Čeština doma a ve světě, 15, č. 3-4, 2007, s. 90-100
3

Labyrintem japonských jmen (pokračování)

Winkelhöferová, Vlasta, in: Nový Orient, 51, č. 7, 1996, s. 270-274
4

Migračné prvky vo východoslovenských priezviskách

Blicha, Michal, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 27-30
5

Nárečové prvky vo východoslovenských priezviskách

Blicha, Michal, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 31-37
6

Přípona -ová u cizích ženských příjmení

Gałuszka, Bogdan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 260
7

Proč si ve Švédsku mění lidé jména

Sniegoň, Tomáš, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 46, 1998, s. 25, 9.-15.11.1998
8

Pětina Maďarů má deset příjmení

in: Lidové noviny (Praha), 1996, 20.12.1996
9

Těší mě, Vítámvás

Pešoutová, Eva, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 15.10.1999
10

Netoličtí měšťané v šestnáctém století

Kubíková, Anna, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 1, 1997, s. 1-5