Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001932
AutorBlicha, Michal
Titel

Migračné prvky vo východoslovenských priezviskách

ErschienenSeminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 27-30
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterantroponyma; příjmení; slovenština
Schlagwörter (DE)Personennamen; Familienname; Slowakisch
AnmerkungOdraz migrace obyvatel v příjmeních sleduje ve dvou rovinách: sémanticko-motivační a v rovině jazykových kontaktů
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1932
PURLCitation link