Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ortofonie lieferte 9 Treffer
1

Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe

Krčmová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 103-105.
2

Česká výslovnostní norma

Hůrková, Jiřina Praha 1995
3

Rétorika mezi tradicí, přítomností a budoucností

Krčmová, Marie, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 51-56
4

Technika a kultura řeči ve výuce tlumočníků

Dohalská, Marie, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 213-216
5

Kultivovaná výslovnost současné češtiny

Krčmová, Marie, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 209-218
6

Přehled ortoepických zásad současné češtiny

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 38. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 38], Brno, MU ; 2005, s. 73-93
7

Výslovnost ve veřejném projevu

Krčmová, Marie, in: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace...], Brno, MU ; 1999, s. 297-312.
8

Na počátku bylo Slovo

Kročil, Miloš Brno 2010
9

Kultura mluveného slova

Lukavský, Radovan Praha 2000