Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000057
AutorHůrková, Jiřina
Titel

Česká výslovnostní norma

Ort/VerlagPraha: Scientia
Jahr1995
Seiten74 s.
Sprachecze
ISBN80-85827-93-X
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Fonetika
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Phonetics
Schlagwörtervýslovnost; normy; ortofonie; ortoepie; přízvuk slovní; čeština
Schlagwörter (DE)Aussprache; Orthoepie; Tschechisch
ReviewPalková, Zdena, Čeština doma a ve světě 1995, 3, č. 3, 219. s.
AnmerkungStručně o dějinách české výslovnosti. Ortofonie, ortoepická pravidla spojování hlásek, slovní přízvuk, zvukové prostředky větné, ortoepie slov přejatých.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/57
PURLCitation link