Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy nástrojů lieferte 5 Treffer
1

Tkalcovské nářadí a práce s ním v Orlických horách a Podorlicku

Hynková, Hana, in: Orlické hory a Podorlicko, 10, 2000, s. 44-80
2

Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750-1914). 2 sv

Vondruška, Vlastimil Roztoky u Prahy 1989
3

Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti

Maturová, Markéta, in: Bohemistyka, 17, č. 2, 2017, s. 115-125
4

O instrumentach, narzędziach, przyrządach, przyborach v językach słowiańskich

Rusek, Zbigniew, in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 46, 2011, s. 157-174
5

Univerbizace

Kolářová, Ivana, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 273-410