Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2011CZ062569
AutorKolářová, Ivana
Titel

Univerbizace

ErschienenKapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 273-410
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Klassifikation (EN)Word formation
Schlagwörtertvoření slov; univerbizace; sufixy; derivace; názvy osob; názvy institucí; názvy budov; názvy akcí; názvy nástrojů; názvy hudebních nástrojů; názvy dopravních prostředků; názvy pokrmů; názvy zbraní; názvy uměleckých děl; názvy jazyků; čeština; desubstantiva
Schlagwörter (DE)Wortbildung; Suffixe; Derivation; Tschechisch
AnmerkungCharakteristika, typologie a klasifikace univerbizátů, typy univerbizátů podle významu, slovotvorného postupu a formantu (názvy osob, institucé, míst, akcí, nástrojů, dopravních prostředků, oděvů, zbraní, uměleckých děl a těles, jídel a nápojů, rostlin a živočichů, nemocí, přírodních jevů, jazyků ad.)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/62569
PURLCitation link