Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí středočeská lieferte 10 Treffer
1

Nářečí středočeské obce Dobrovíz u Prahy

Jančáková, Jana, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 174-182
2

Nářečí a běžná mluva na Příbramsku

Jančáková, Jana Praha 1987
3

Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 93, č. 2, 2010, s. 83-94
4

Praha v zóně izoglos doznívajících oblastních jevů

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 80, č. 5, 1997, s. 248-255
5

Lexikální přejetí z němčiny v dialektu na někdejší jazykové hranici

Racková, Marie, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 206-211
6

K hypoartikulaci v pražské češtině

Duběda, Tomáš; Januška, Jiří, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 75-81
7

Nářeční situace na přechodu severovýchodočeské a středočeské oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 91, č. 4, 2008, s. 178-191
8

Společné jihozápadočeské a středočeské morfologické rysy v Českém jazykovém atlase

Jančák, Pavel, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 107-121.
9

Centrální hanáčtina a centrální čeština - rodné sestry dodnes

Uličný, Oldřich, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 4, 2009, s. 43-48
10

Jazykovězeměpisný výzkum nářečí metodou korespondenčních anket

Bachmannová, Jarmila, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 291-296