Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach monology lieferte 71 Treffer
1

Zwischen Dialog und Monolog. Zu den Weisen der Dialogisierung monologischer Äusserungen im literarischen Text

Hoffmannová, Jana, in: Dialoganalyse 4 : Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. Teil 2, Tübingen, Niemeyer ; 1993, s. 35-40
2

Veřejný projev a jeho přednes

Demlová, Emilie, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 35-40.
3

Dialogické a monologické jednání

Brikcius, Eugen, in: Hic sunt leones : (O autorském herectví.) Sborník z konference, kterou 8. a 9. listopadu 2002 uspořádal v Divadle Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Praha, Nakl. AMU ; 2003, s. 53-58
4

Úloha monologu v ústním projevu

Doleželová, Eva, in: Jazykovedný zborník 9 : O problémoch globálnosti a dimenzie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučování ruského jazyka a literatúry, Bratislava, Sloven. ped. nakl. ; 1991, s. 41-44.
5

Typy dialogů a kritéria jejich třídění

Müllerová, Olga, in: K fungování jazyka v některých společenských oblastech, Praha, UK ; 1982, s. 41-54
6

Dialogăti monologăt v izsledvanijata na češkite lingvisti

Bakărdžieva, Ginka, in: Vtori kolokvium po ezikoznanie : Dokladi i săobštenija, Veliko Tărnovo, 1994, s. 141-148
7

Komunita a komunikace

Zima, Petr, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 149-193.
8

Mluvený monolog ve vyučování cizím jazykům

Doleželová, Eva, in: Cizí jazyky, 36, č. 5-6, 1992-93, s. 168-172
9

Autoidentyfikacja jednostki a kompetencje komunikacyjne do kultury innego

Muszyńska, Jolanta, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 252-259
10

Počátky vyprávěného vnitřního monologu v české narativní literatuře

Koten, Jiří, in: Heterologica : Poetika, lingvistika a fikční světy, Praha, ÚČL AV ČR ; 2012, s. 85-102