Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mluva lieferte 573 Treffer
1

Le tchèque parlé de Prague et Brno: éléments de comparaison

Esvan, François, in: Le capitali nei paesi dell'Europa centrale e orientale: centri politici e laboratori culturali : Atti del convegno internazionale di studi, Napoli, 3-4-5 marzo 2005, Napoli, D'Auria ; 2007, s. 63-76
2

Jazyk města, v němž žijeme. 1

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 1, 1995, s. 66-68
3

Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové. Hláskosloví a morfologie

Dejmek, Bohumír Hradec Králové 1987
4

Běžná mluva v Praze a její nářeční zázemí

Jančák, Pavel, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 200-211
5

Jazyk města, v němž žijeme. 2. Co spojuje brněnštinu s mluvou okolních obcí?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 2, 1995, s. 66-70
6

Jak vzniká městská mluva

Jelínek, Milan, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 83-87.
7

Obecné a specifické v mluvě města Brna

Krčmová, Marie, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 88-91.
8

Mluva v západočeském pohraničí

Jančák, Pavel, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 105-137
9

Nad mluvou města Brna, zdroje - stav - vývoj

Krčmová, Marie, in: Mesto a jeho jazyk, Bratislava, Veda ; 2000, s. 67-74
10

Proměny běžně mluveného jazyka velkoměsta

Krčmová, Marie, in: Języky słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej : Materiały konferencji z 23-25 IX 1992 r, Opole, WSP im. Powstańców Śląskich ; 1993, s. 119-125