Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ013641
AutorJančák, Pavel
Titel

Mluva v západočeském pohraničí

ErschienenZápadočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 105-137
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní nespisovné útvary jazyka
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)The other non-standard forms of language
Particular dialects
Schlagwörtermluva běžná; mluva mládeže; nářečí západočeská; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungVýsledky výzkumů mluvy mládeže a studentů v západočeských městech, ukázky, tabulky (materiál ze 70. let)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13641
PURLCitation link