Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach metodika lieferte 1539 Treffer
1

Čeština a škola v čase přítomném

Svobodová, Jana, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 220-226
2

Škola, čeština, život. Zamyšlení nad úlohou českého jazyka na základní škole v současném světě

Ondrášková, Karla, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 36-42
3

Heuristika v ediční praxi

Šťovíček, Ivan, in: Archivní časopis, 41, č. 4, 1991, s. 193-201
4

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Reflections on the methods of processing part VII of the CDB in the digital age

Führer, Lukáš; Havel, Dalibor, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 2, 2015, s. 7-17
5

Čeština pro učně. Učitelův průvodce

Hausenblas, Ondřej; Mališ, Otakar; Zimová, Ludmila Praha 1993
6

Say it in English in class. Metodická příručka pro učitele

Benson, Paul; Kelly, Milena 1995-[----?]
7

Conducting an English Lesson in English. 2., rozš. vyd

Mothejzíková, Jarmila Praha 1992
8

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

Styblík, Vlastimil Praha 1998
9

Sprecherziehung für Studenten pädagogischer Berufe

Preu, Otto; Stötzerová, Ursula Berlin 1978
10

O roli učebnika v processe obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu

Jelínek, Stanislav, in: Russkij jazyk za rubežom, č. 1, 1995, s. 58-60