Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach metodika lieferte 1539 Treffer
61

K novému pojetí vyučování češtině

Čechová, Marie, in: Socialistická škola, 17, č. 7, 1976-77, s. 299-301
62

Gradace práce s uměleckými texty při výuce ruského jazyka na střední škole

Hříbková, Radka, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 73-76
63

Moderne methodische Aspekte in einem neuen Deutschlehrbuch

Höppnerová, Věra, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 283-285
64

Tentokrát zkušenosti ne z našich škol, ale z Rakouska

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 57, č. 5, 2006-07, s. 242-243
65

Porovnání obsahu učebnic českého jazyka a literatury z hlediska utváření jazykových dovedností žáků SOU

Macků, Ludmila, in: Škola, jazyk, literatura, Brno, MU ; 1994, s. 25-30.
66

Propojení jazyka, slohu a literatury ve výuce českého jazyka

Rysová, Květa, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 3, 2007-08, s. 137-142
67

Zum Problem der sog. schweren Wörter

Berglová, Eva, in: Germanistica Pragensia, 11, 1994, s. 97-102
68

K rozvoji dovednosti logického odhadu při vyučování němčině

Folprechtová, Jana, in: Cizí jazyky, 38, č. 1-2, 1994-95, s. 35-37
69

Zápor

Daneš, František, in: Český jazyk, 2, č. 6, 1951-52, s. 171-173
70

Testirovanije kak aspekt raboty v ramkach ličnostno-dejatel'nostnogo podchoda k pragmatičeski orientirovannomu izučeniju russkogo jazyka

Ondrejčeková, Erika, in: Rossica Ostraviensia 1994 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1994, s. 93-91.