Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach melodémy lieferte 9 Treffer
1

Melodemes in speech: their stability and confusions

Palková, Zdena, in: Phonetica Pragensia, 13, 2013, s. 55-68
2

Variabilita neukončujících melodií ve světle shlukové analýzy

Volín, Jan, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 173-179
3

Neutrální a příznaková intonace v češtině

Palková, Zdena, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 36-42
4

Influence of context to distinguishing melodemes

Palková, Zdena; Veroňková, Jitka, in: Speech Processing [13] : 13th Czech-German Workshop, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2004, s. 53-58
5

Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině

Veroňková, Jitka Praha 2006
6

Vliv průběhu F0 prvního mluvního taktu na určení melodému

Veroňková, Jitka, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 155-172
7

Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnání příznakové prozodie různých jazyků

Vlčková-Mejvaldová, Jana Praha 2006
8

K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5

ed. Beneš, Martin Olomouc 2013
9

Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru

Palková, Zdena Praha 1994