Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach maskulina generická lieferte 43 Treffer
1

Reprezentace genericky maskulinních názvů osob. Teoretická integrace dosavadních poznatků (komentář ke stati Lisy Irmen a Ute Linner)

Valdrová, Jana, in: Gender, rovné příležitosti, výzkum (Praha), 11, č. 2, 2006, s. 3-15
2

Paní DOKTOR

Sommerová, Olga, in: Ona Dnes (Praha), 6, 2009, s. 5
3

Eve extraite de la côte d'Adam?

Uvírová, Jitka, in: Romanica Olomucensia, 12, 2003, s. 89-100
4

La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres

Bouchard, Pierre Louvain-la-Neuve 1999
5

Proč ženy samy sebe označují v mužském rodě

Valdrová, Jana, in: Sedmá generace, č. 3, 2006, s. 26-27
6

"Žena a vědec? To mi nejde dohromady." Testy generického maskulina v českém jazyce

Valdrová, Jana, in: Naše řeč, 91, č. 1, 2008, s. 26-38
7

Čeština a genderová lingvistika. Jak se vymanit z tlaku jazykových kategorií?

Čmejrková, Světla, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 151-155.
8

Nebudeme-li dnes aktivní, budou zítra naše děti genderově fluidní

Kaiser, Daniel, in: Echo (Praha), 3, č. 10, 2016, s. 22-25
9

Příručka posuzování genderové korektnosti učebnic. Jak zjistit, zda učebnice respektuje, podporuje a rozvíjí rovné šance žen a mužů?

Valdrová, Jana; Smetáčková-Moravcová, Irena; Knotková-Čapková, Blanka, in: Ročenka katedry/centra genderových studií 2003/04, Praha, FHS UK ; 2005, s. 172-196
10

Pro generálky v AČR je ještě jeden důvod

Linhart, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 72, 2017, s. 12, (24. 3.)