Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach listiny lieferte 197 Treffer
1

Další bohemika v hornorakouských archivech

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 48, č. 1, 1998, s. 42-43
2

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára 1.-3

Dreska, Gábor Győr 2007-2010
3

Neznámá česká listina Petra z Konipasu z roku 1397

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 95-96
4

Bohemikální listiny v archivu premonstrátského kláštera v hornorakouském Schläglu

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 19, č. 1, 1999, s. 12-20
5

Lingvistická analýza tří německých historických listin ze Státního okresního archívu v Havlíčkově Brodě

Štochl, Josef, in: Češi a Němci na Vysočině, Havlíčkův Brod, Okresní vlastivědné muzeum ; 1998, s. 23-74
6

Středověká vysvědčení absolventů pražské univerzity. Studie k univerzitnímu diplomatáři 3

Svatoš, Michal, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 463-473.
7

Nejstarší dochovaný soupis rožmberských listin

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 47, č. 2, 1997, s. 74-91
8

Dva polozapomenuté listy k dějinám hradu Choustníku z roku 1465

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 1, 1992, s. 25-27
9

Neznámá konfirmační listina Ludvíka Jagellonského z r. 1523 pro Kamýk nad Vltavou

Pařez, Jan, in: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám dr. Karla Beránka, Praha, Stát. ústřed. archiv v Praze ; 1996, s. 61-66
10

Notářský instrument Petra, kdysi Jakubova z Kroměříže, z 21. ledna 1387

Krafl, Pavel, in: Listy filologické, 122, č. 3-4, 1999, s. 201-206