Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach listiny lieferte 197 Treffer
11

Cisár Josef II. o používaní priezvisk

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 28-31
12

Listinný poklad břevnovského kláštera z doby vlády Přemysla Otakara II

Dušková, Sáša, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 139-145.
13

Historia fundationis monasterii Brevnoviensis

Bláhová, Marie, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 147-162.
14

Privilegium pervetustum Boleslai

Pražák, Jiří, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 13-24.
15

K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově (31. 5. 993)

Žemlička, Josef, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 25-39.
16

Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století

Havel, Dalibor, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. C 50, 2004, s. 75-87
17

Dvě neznámé listiny z roku 1416. Příspěvek k poznání sporu o olomoucké biskupství

Elbel, Petr, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. C 50, 2004, s. 101-118
18

Zum Schreibstand der ältesten deutschen Urkunden von Ostrava

Vaňková, Lenka, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 4, 1998, s. 93-100
19

Označení osob ve vztahu k trestnímu právu ve staročeských listinách

Scheirichová, Veronika, in: Setkání bohemistů Cikháj 2003 [Cikháj 2003] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2003, s. 22-27
20

Pár slov o tradičních edicích listinářů na příkladu klášterů v Medingen a Wülfinghausenu a města Brunšvik (Braunschweig)

Hlaváček, Ivan, in: Archivní časopis, 58, č. 4, 2008, s. 311-314