Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvistika kognitivní lieferte 533 Treffer
1

Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne de langage

Éd. Delbecque, Nicole Bruxelles 2002
2

Problemy kognitivnoj lingvistiki

Alefirenko, Nikolaj Fedorovič; Korina, Natal'ja Borisovna Nitra 2011
3

Cognitive linguistics

Janda, Laura A., in: Slavic Linguistics, Bloomington, 2000
4

Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání

Pacovská, Jasňa, in: Slovo a slovesnost, 66, č. 4, 2005, s. 317-320
5

Řeč se mluví a voda teče. K jazykovému obrazu vody v myslích českých mluvčích

Nebeská, Iva, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 231-239
6Petrželka, Alexandr, in: Právo (Praha), 2007
7

Zrát, zralý, zralost v českém jazykovém obrazu světa

Saicová Římalová, Lucie, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 275-280
8

Kognitivní lingvistika

Nebeská, Iva, in: Přednášky z doktorandských dnů 1 [PřednDr 1], Praha, FF UK ; 2006, s. 25-40
9

Psychologie metafory 2. Metafora z hlediska kognitivní psychologie

Chrz, Vladimír, in: Československá psychologie, 40, 1996, s. 217-227
10

Kognitivní efekt konceptuální metafory

Chrz, Vladimír, in: Bulletin Psychologického ústavu AV ČR, č. 2, 1996, s. 5-41