Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvistika kognitivní lieferte 533 Treffer
41

Obraz člověka v jazyce

Editor Vaňková, Irena Praha 2010
42

Advances in Cognitive Sociolinguistics

Eds. Geeraerts, Dirk Berlin 2010
43

Kognitivně-kulturní prototyp v češtině (na příkladu kategorií domácí užitkové zvíře a dopravní prostředek)

Chejnová, Pavla, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 171-175.
44

Didaktika českého jazyka pohledem kognitivní lingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Didaktické studie, 3, č. 2, 2011, s. 61-71
45

Kognitivní lingvistika

Janda, Laura A., in: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 1, Praha, UK 2004, s. 9-58
46

Cognitive-pragmatic aspects of neology

Zabotkina, Vera, in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 38 s.
47

Inspirace z Lublinu

Vaňková, Irena, in: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2, Praha, UK 2007, s. 9-12
48

K některým vyjadřovacím možnostem češtiny - kognitivní studie na materiálu dotazů zaslaných jazykové poradně

Prošek, Martin, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 65-70.
49

O cestách a o duši. Pohled kognitivní lingvistiky a pedagogiky

Pacovská, Jasňa, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 202-205.
50

Sémantická mapa pojmu vědomí: asociace a kategorie

Špok, Dalibor, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 211-218.