Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvistika forenzní lieferte 17 Treffer
1

Forenzní lingvistika: obsah a možnosti

Svobodová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 124-129
2

Co dělají forenzní lingvisté?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 8, 1995, s. 476
3

3. konference Mezinárodní asociace forenzních lingvistů

Musilová, Václava, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 49-53
4

The police interview as a dialogue

Svobodová, Marie, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 133-140
5

Utilisation of closing melody contours for speaker identification in Czech

Svobodová, Marie, in: Papers in Phonetics and Speech Processing [PPhSpP], Frankfurt a. Main, Hector ; 2000, s. 121-135
6

Co je forenzní lingvistika 1. Pojem a možnosti znaleckého zkoumání, předměty zkoumání

Musilová, Václava, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 65-70
7

Fonetika v kriminalistice

Svobodová, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 219-220
8

Institucionální dialog v soudní síni. Projevy symetrie profesionál - laik

Hoffmannová, Jana, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 119-131
9

Vyhýbejte se vytrvalým delikventům

Zítková, Daniela, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 40-42
10

Napodobit styl? Bez problémů

Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2009, 2.9.2009