Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach legendy svatováclavské lieferte 6 Treffer
1

Problematika předloh Druhé církevněslovanské legendy o sv. Václavu

Spurná, Kateřina, in: Usta ad Albim Bohemica, 13, č. 1, 2013, s. 16-24
2

Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku

Uhlíř, Zdeněk Praha 1996
3

Intertextové vztahy ve svatováclavské legendistice

Hošna, Jiří, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 25-43
4

Svatováclavská legenda Men lest van Wenselaus z düsseldorfského rukopisu Zlaté legendy

Bok, Václav, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 323-331
5

Číslovky v První staroslověnské legendě o sv. Václavovi

Tkadlčík, Vojtěch, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 36-42
6

První staroslověnská legenda o sv. Václavu v rekonstrukcích Miloše Weingarta a Josefa Vašici

Chromá, Martina, in: Usta ad Albim Bohemica, 10, č. 2-3, 2010, s. 102-106