Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for legendy svatováclavské provides 6 hits
1

Problematika předloh Druhé církevněslovanské legendy o sv. Václavu

Spurná, Kateřina, in: Usta ad Albim Bohemica, 13, č. 1, 2013, s. 16-24
2

Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku

Uhlíř, Zdeněk Praha 1996
3

Intertextové vztahy ve svatováclavské legendistice

Hošna, Jiří, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 25-43
4

Svatováclavská legenda Men lest van Wenselaus z düsseldorfského rukopisu Zlaté legendy

Bok, Václav, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 323-331
5

Číslovky v První staroslověnské legendě o sv. Václavovi

Tkadlčík, Vojtěch, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 36-42
6

První staroslověnská legenda o sv. Václavu v rekonstrukcích Miloše Weingarta a Josefa Vašici

Chromá, Martina, in: Usta ad Albim Bohemica, 10, č. 2-3, 2010, s. 102-106