Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach latinismy lieferte 60 Treffer
1

Latinizmy v češtine a slovenčine

Tuguševa, Razija Ch., in: Philologica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava), 45, 1997, s. 109-117
2

Skloňování latinismů na -us

Zikánová, Šárka, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 94-105.
3

Repensando a "los nuevos latinos"y "la nueva latinidad"a la luz del concepto de criollismo: apuntes para una discusión

Cervantes-Rodríguez, Ana Margarita, in: Ibero-Americana Pragensia, 40 (2006), 2008, s. 211-217
4

Z historie právního výrazu proces

Laichterová, Marta, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 91-92
5

Význam antických jazyků jako složky jazykové výchovy

Žaža, Stanislav, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 262-264.
6

K historii slova koleda

kis, in: Echo Latina, č. 4, 1990, s. 60-61
7

Latinismy ve španělštině - nástin problematiky a stručná historie

Krinková, Zuzana, in: Časopis pro moderní filologii, 97, č. 2, 2015, s. 203-209
8

Changements de sens concernant les mots d'emprunt: quelques exemples des latinismes en français

Pešek, Ondřej, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 33, L 25, 2004
9

K starozákonní antroponymii v ekumenickém překladu bible

Lutterer, Ivan, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 93-95
10

Words of Latin and Greeko-Latin origin ending in -um, -ium, -eum in the Polish language and in other Slavonic languages

Zierhoffer, Karol; Zierhofferowa, Zofia, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 185-186