Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kritika textová lieferte 34 Treffer
1

The Casting of Bells

Salzmann, Zdeněk, in: Contemporary Literary Criticism, 93, 1996, s. 329
2

Textual sources, their value and language autenticity

Daňhelka, Jiří, in: For Henry Kučera : Studies in Slavic philology and computational linguistics, Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 1992, s. 95-99
3

Text jako rozmytá množina

Vašák, Pavel, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 280-286
4

Vydávání latinských textů rané fáze české reformace

Nechutová, Jana, in: Studia historica Brunensia, 56, č. 1-2, 2009, s. 3-6
5

Utrum in alterum abiturum erat?. A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. The Prologue to the Gospel Homiliary by Constantin of Preslav, the Text On the Script and the Treatise On The Letters by anonymous Authors

Veder, W. R. Bloomington (Indiana) 1999
6

Reportáž psaná na oprátce - kam s ní?

Janáčková, Jaroslava, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 3-4, 2000-01, s. 53-56
7

Qui non risere parenti

Dostálová, Růžena, in: Listy filologické, 120, č. 3-4, 1997, s. 217-224
8

Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 A ÖNB 4940

Krmíčková, Helena, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. C 48, 2003, s. 89-98
9

Rozpaky nad Poezií v rozpacích

Jodas, Josef, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 129-135.
10

Poznámka ke stati Geerta Lernouta

Kosák, Michal; Flašiman, Jiří, in: Česká literatura, 57, č. 2, 2009, s. 217-220