Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kritika textová lieferte 34 Treffer
11

K vydávání bohemikální literatury z doby předhusitské

Vidmanová, Anežka, in: Studia historica Brunensia, 56, č. 1-2, 2009, s. 7-19
12

Notex on Velleius book 1 (2, 1; 6, 1-2; 12, 7; 14, 2; 16, 5; 17, 2)

Nývlt, Pavel, in: Graecolatina Pragensia, 25, 2015, s. 21-27
13

Metody určování autorství

Vašák, Pavel Praha 1980
14

Novozákonní apokryfy 2. Příběhy apoštolů

Uspoř. Dus, Jan A. Praha 2003
15

Novozákonní apokryfy 3. Proroctví a apokalypsy

Uspoř. Dus, Jan A. Praha 2007
16

Or le-Ya'akow : mehkarim ba-Mikra uve-Megilot Midbar Yehudah le-zikhro shel Ya'akov Likht. A Light for Jacob : Studies in the Bible and the Dead See Scrolls in Memory of Jacob Shalom Licht

Hoffmann, Yair Jerusalem 1997
17

Podoby textologie

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří Praha 2010
18

Romská píseň v Máchových Cikánech

Daniel, Bartoloměj, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 85-89
19

Co lze vytknout recenzím na Kohoutovo Sněžím. Textově kritické konfrontace

Svozilová, Naďa, in: Literární noviny (Praha), 1994, 15.9.1994
20

Dvě textově kritické poznámky k dílu Ctibora Tovačovského z Cimburka. Rekonstrukce původní dedikace Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží králi Jiřímu a základního pramene Knihy tovačovské

Skutil, Jan, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995