Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce větné lieferte 101 Treffer
1

Irregular sentences in colloquial English

Malá, Markéta, in: Prague Studies in English, 22, 2000, s. 79-90
2

Typolohija prostoho slov`jans'koho rečennja i ukrajins'kyj movnyj material

Anderš, Josef, in: Ucrainica, 1, 2004, s. 21-25
3

Schematy zdaniowe w słowniku i w tekście

Świdliński, Marek, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 131-149
4

The syntax of eccentric agreement (the person case constraint and absolutive displacement in Basque)

Rezac, Milan, in: Natural language and linguistic theory (Dordrecht), 26, č. 1, 2008, s. 61-106
5

Russkije sočinitel'nyje konstrukcii. Semantika. Pragmatika. Sintaksis

Sannikov, Vladimir Z. Moskva 1989
6

Typy struktur opisujących osobowość

Grzesiak, Romuald, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 137-146
7

Valence slovesa "mít"v konstrukcích současné češtiny

Mrázek, Roman, in: Přednášky z českého jazyka, literatury a historie, Brno, 1987, s. 32-38
8

Drobiazgi składniowe (3). Tak zwany czas czynności zamierzonej

Lachur, Czesław, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 9, 2005, s. 189-195
9

La flexibilité du syntagme nominal en latin

Spěváková, Olga, in: Latin Linguistics Today : Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zur Lateinischen Linguistik, Innsbruck, April 4-9 2009, Innsbruck, Inst. für Sprachen und Literaturen der Univ. Innsbruck ; 2010, s. 331-343
10

Čeština jakožto jazyk s nulovým subjektem

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 50. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 50], Brno, MU 2017, s. 114-127