Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace multietnická lieferte 37 Treffer
1

Początki komunikacji multietnicznej w szkole czeskiej

Zimová, Ludmila, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 179-188
2

Komunikacja multietniczna w czeskiej szkole podstawowej (analiza socjolingwistyczna)

Pecová, Jana, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 189-196
3

The verbovisual communication in multiethnic school

Klimeš, Karel, in: Výchova ke kultuře lidských vztahů v multietnickém prostředí střední a východní Evropy : Člověk a jeho práva. Sv. 12, Praha, UK ; 1998, s. 44-46
4

Komunikace s žáky a studenty-imigranty v české škole

Šindelářová, Jaromíra, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 233-236.
5

Intercultural Communication

Heinzová, Kristina Opava 2001
6

Intercultural Communication

Heinzová, Kristina Opava 2001
7

Intercultural Communication. Lectures

Heinzová, Kristina; Farolan, Edmundo Opava 2002
8

Język czeski jako śródek komunikacji multietnicznej

Čechová, Marie, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 161-170
9

Komunikacja multietniczna w szkole czeskiej

Čechová, Marie; Zimová, Ludmila, in: Bohemistyka, č. 3, 2002, s. 171-178
10

Čeština jako prostředek multietnické komunikace?

Čechová, Marie, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 177-182.