Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace člověk-počítač lieferte 6 Treffer
1

Zpracování verbálního uživatelova požadavku

Babka, Otakar, in: Aplikace umělé inteligence AI'87 : Sborník referátů, Praha, Ústav pro informační systémy v kultuře ; 1987, s. 164-171.
2

Managing spoken dialogues in information services

Matoušek, Václav; Ocelíková, Jana, in: Human-Computer Interaction : INTERACT '99. Proceedings of the IFIP TC 13 International Conference, 30th August - 3rd September, Edinburgh, Amsterdam, IOS Press ; 1999, s. 141-148
3

User Interface for All. Proceedings of the 5th ERCIM Workshop, Dagstuhl, November 28th - December 1st 1999

Eds. Kobsa, Alfred Sankt Augustin 1999
4

Human-Computer Interaction. INTERACT '99. Proceedings of the IFIP TC 13 International Conference, 30th August - 3rd September, Edinburgh

Eds. Sasse, M. Angela Amsterdam 1999
5

User interfaces for visually impaired people

Batušek, R.; Kopeček, Ivan, in: User Interface for All : Proceedings of the 5th ERCIM Workshop, Dagstuhl, November 28th - December 1st 1999, Sankt Augustin, GMD - Forschungszentrum Informationstechnik ; 1999, s. 167-173
6

Strukturní a prozodický popis vybraných typů sdělení se zaměřením na zvukovou komunikaci s počítačem

Dohalská, Marie; Duběda, Tomáš; Vlčková-Mejvaldová, Jana, in: Hlasové technologie v podpoře informační společnosti : GAČR 102/02/0124. Souhrnný přehled aktivit řešitelských kolektivů, Praha, ČVUT ; 2004, s. 36-37