Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ056166
AutorDohalská, Marie; Duběda, Tomáš; Vlčková-Mejvaldová, Jana
Titel

Strukturní a prozodický popis vybraných typů sdělení se zaměřením na zvukovou komunikaci s počítačem

ErschienenHlasové technologie v podpoře informační společnosti : GAČR 102/02/0124. Souhrnný přehled aktivit řešitelských kolektivů, Praha, ČVUT ; 2004, s. 36-37
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonetika
Klassifikation (EN)Phonetics
Schlagwörterkomunikace člověk-počítač; prozódie; fonetika; čeština
Schlagwörter (DE)Phonetik (Lautlehre); Tschechisch
AnmerkungPodle Sb. z 2. konference čes.-sl. pobočky ISPhS, 2007, s. 23
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56166
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link