Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komparatistika lieferte 152 Treffer
1

Quelques problèmes de la comparaison des langues

Šabršula, Jan, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 102-117
2

Badatelská osobnost Franka Wollmana (1888-1969)

Mikulášek, M., in: Universitas, č. 2, 1998, s. 31-32
3

Wytrzens, Günther

Rosner, Edmund, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 10, Ostrava, Optys ; 1998, 163 s.
4

Comparaison des langues et typologies

Srpová, Milena, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 170-176
5

Problemy sinchronno-sopostavitel'noj leksikologii v sovremennoj čechoslovackoj lingvistike

Smirnov, Lev N., in: Tipologičeskije i sopostavitel'nyje metody v slavjanskom jazykozanii : Sbornik statej, Moskva, 1993, s. 69-79
6

Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého

Bláha, Ondřej, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 15-30
7

Promýšlení identity jako badatelská metoda

Příhoda, Marek, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 11-13
8

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky FF OU

Mrhačová, Eva, in: Porównawczy aspekt leksykografii - teoria i praktyka : materiały pokonferencyjne pierwszej międzynarodowej konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, Olomouc, UP 2014, s. 48-51
9

Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie. Jazykovedný zborník 8

Eds. Petrus, Pavol Bratislava 1991
10

Kontrastivna proučavanja srpskog jezika. Pravci i rezultati

Editor Klajn, Ivan Beograd 2010