Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komparatistika lieferte 152 Treffer
51

Slavistika, komparatistika, literární věda a jejich osudová hodina

Pospíšil, Ivo, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 213-226.
52

Konference nejen o stylistice

Bartošek, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 132-136
53

Mezinárodní stylistická konference v Opolí

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 4, č. 2, 1993-94, s. 49-50
54

Mezinárodní konference o stylistice v Polsku

Zeman, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 3-4, 1993-94, s. 84-86
55

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej (zarys problematyki)

Balowski, Mieczysław, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 9-17
56

Pojmy a kontexty komparativního myšlení

Svatoň, Vladimír, in: Národní literatura a komparatistika, Brno, Host ; 2009, s. 11-32
57

Odraz historickosrovnávací metody v díle F. I. Buslajeva

Brandner, Aleš, in: BraSlav 3 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. a 19. novembra 2004, Bratislava, FF Univ. Komenského ; 2005, s. 56-62
58

K vývoji lexikografického komparativního popisu češtiny a ruštiny

Artemov, Andrej, in: Rossica Olomucensia 50 [RosOl-Sb 50] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů 07.09.-09.09. 2011, Olomouc, UP ; 2011, s. 409-413.
59

Briefly on the use of the historiography of linguistics or leave structuralism alone!

Vykypěl, Bohumil, in: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 54, č. 2, 2011, s. 7-13
60

Význam vs. funkce a sémiotika

Kořenský, Jan, in: Srpski jezik (Beograd), 19, 2014, s. 479-485