Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach knihovnictví lieferte 37 Treffer
1

Habent sua fata libelli

Kraus, Jiří, in: Akademický bulletin, č. 3, 1997, s. 4
2

Valentinská 1

sd, in: Akademický bulletin, č. 3, 1997, s. 5
3

Jubilant doc. Jaromír Kubíček

Kádnerová, Jiřina, in: Čtenář (Kladno), 70, č. 1, 2018, s. 35
4

Nepřetržitý sled změn aneb Byl tam i Fantomas. 2. část

Kádnerová, Jiřina; Svobodová, Eva, in: Čtenář (Kladno), 70, č. 1, 2018, s. 9-12
5

Lettersoup

Svoboda, Martin, in: Národní knihovna, 12, č. 1, 2001, s. 38-40
6

Proč se revidovaná ČSN 01 0195 nazývá "Bibliografický záznam"

Vodičková, Hana, in: Národní knihovna, 3, č. 1-2, 1992, s. 3-9
7

Novinky ze správy české terminologické databáze knihovnictví a informační vědy za rok 2003. TDKIV v roce 1

Schwarz, Josef, in: Národní knihovna, 14, č. 4, 2003, s. 250-253
8

Knihovnický slang Městské knihovny v Praze

Kočková-Amortová, Lucie, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 13-15
9

Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské knihovny za posledních 15 let

Srbková, Ivana, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 593-602.
10

Angličtina pro knihovníky 1, 2

Smetáček, Vladimír, in: Čtenář - příloha, 45, č. 1, 2, 1993, s. 1-4, 5-8