Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach knihovnictví lieferte 37 Treffer
21

Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník (doplněný základními konverzačními okruhy)

Zprac. Kánská, Pavla Brno 1999
22

Příspěvek k dějinám české odborné terminologie netradičních druhů dokumentů

Vodičková, Hana, in: Archivní časopis, 59, č. 3, 2009, s. 201-240
23

Čapek, K. či Čapek, Karel aneb národní autority

Vacová, Marie, in: Národní knihovna, 8, č. 1, 1997, s. 20-21
24

Soubory autorit - příspěvek nejen terminologický

Vodičková, Hana, in: Národní knihovna, 10, č. 2, 1999, s. 63-70
25

Komparace vybraných charakteristik současných českých a slovenských terminologických produktů z oblasti knihovní a informační vědy

Schwarz, Josef, in: Národní knihovna, 14, č. 4, 2003, s. 246-249
26

Německo-český a česko-německý slovník odborných výrazů z knihovnictví a informatiky

Zprac. Papírník, Miloš Brno 1996
27

Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných knihovnických výrazů a zkratek doplněný základními pojmy z oblasti výpočetní techniky

Kánská, Pavla Brno 1995
28

Francouzsko-český a česko francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb

Burgetová, Jarmila; Machová, Anna Brno 1998
29

Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník, obor knižničná a informačná veda

Katuščák, Dušan; Matthaeidesová, Marta; Nováková, Marta Bratislava 1998
30

Knihovnické zkratky

Machová, Anna Praha 2003