Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ003560
AutorKrčmová, Marie
Titel

Mluva dítěte v dnešní moravské jazykové situaci

ErschienenČeský jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 219-224
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká pedolingvistika
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Czech child language
Particular dialects
Schlagwörterřeč dětská; nářečí moravská; idiolekty; čeština; situace jazyková
Schlagwörter (DE)Kindersprache; Tschechisch; Sprachsituation
AnmerkungLingvistická analýza autentických záznamů rozhovorů moravských předškolních dětí s dětmi i dospělými (rodiči, prarodiči, příbuznými)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3560
PURLCitation link