Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homonymie lieferte 125 Treffer
1

Opyt teoretičeskoj interpretacii sintaksičeskoj omonimii

Daneš, František, in: Voprosy jazykoznanija, 13, č. 6, 1964, s. 3-16
2

Homonymie vět v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 113-123
3

Homonyma v staroslověnštině. K nedožitým pětasedmdesátinám F. V. Mareše

Havlová, Eva, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 31-39
4

Strukturni omonimni modeli v češki ezik

Ljubenova, Elena, in: Naučni trudove (Plovdiv), 35, č. 1, 1997, s. 199-205
5

Omonimia în flexiunea verbală româneasca: diacronie şi tipologie

Felix, Jiří, in: Studii şi cercetări lingvistice (Bucureşti), 49, č. 1-2, 1998, s. 151-156
6

Čes'ki ta slovac'ki movoznavci pro omonimiju

Kicyla, Lidija, in: Problemy slov'janoznavstva (L'viv), 50, 1999, s. 77-85
7

Čes'ka leksykolohična nauka pro omonimiju

Kicyla, Lidija, in: Visnyk L'vivs'koho univ. (L'viv), 29, 2000, s. 210-213
8

Isonymie vs. Homonymie

Brendler, Silvio, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 18-21
9

Nad původem českého leknouti z hlediska opozice homonymie a polysémie

Nejedlý, Petr, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 93-98
10

K voprosu o sintaksičeskoj omonimii

Adamec, Přemysl, in: Russian Linguistics (Dordrecht), 15, č. 2, 1991, s. 139-152