Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homonymie lieferte 125 Treffer
51

Kdo koho?

Kraus, Jiří, in: Právo (Praha), 2003, 22.4.2003
52

Polisemia y homonimia a nivel de locuciones adverbiales y verbales

Bartoš, Lubomír, in: Studia Romanistica, 9, č. 2, 2009, s. 11-20
53

Valency frames of polysemous and homonymous verbs in VerbaLex

Baisa, Vít, in: RASLAN 2010 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, Karlova Studánka, Czech Republic, December 3–5, 2010. Proceedings, Brno, Tribun EU 2011, s. 9-14
54

Gramatická rozmlženost básnického textu

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 6-7
55

Humor v české reklamě

Čmejrková, Světla, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 305-312.
56

Asymetrické fungování jazykového znaku 1

Šabršula, Jan, in: Časopis pro moderní filologii, 85, č. 1, 2003, s. 23-34
57

Propoziční postoje, homonymie, synonymie a ekvivalence výrazů

Duží, Marie, in: Organon F (Bratislava), 3, č. 2, 1996, s. 101-112
58

Lokál a jeho automatická identifikace v korpusu SYN2000

Petkevič, Vladimír, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 51-62.
59

Slovotvorná homonymie v propriální a apelativní sféře českého jazyka

Štěpán, Pavel, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 68-76
60

Otraženije frazeologičeskoj enantiosemii v russkoj i vengerskoj frazeografii

D'jerke, Zoltan, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 739-744