Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach explozivy lieferte 9 Treffer
1

Akustická analýza formantů krátkých českých samohlásek ve spojení s explozívami

Jašová, J. Praha 2001
2

Temporální a spektrální struktura českých explozív

Machač, Pavel Praha 2006
3

Explozivy v češtině: temporální vlastnosti a variabilita při realizaci

Šimek, Jaroslav Praha 2011
4

Porovnání českých a německých exploziv z hlediska trvání

Machač, Pavel, in: Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004 : 21. ledna 2004, Fonetický ústav, Filozofická fakulta v Praze, Praha, FF UK ; 2004, s. 43-53.
5

Variability of Czech alveolar plosives: a locus equation perspective

Lukeš, David; Fejlová, Dita; Skarnitzl, Radek, in: Phonetica Pragensia, 13, 2013, s. 21-31
6

Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv

Skarnitzl, Radek; Bartošová, Petra, in: Naše řeč, 96, č. 5, 2013, s. 246-258
7

Rekonstrukce indoevropských ploziv a glotální teorie

Bakyta, Ján, in: Auriga, 51, 2009, s. 5-20
8

Fonetická segmentace hlásek

Machač, Pavel; Skarnitzl, Radek Praha 2009
9

Final stops in Indo-European: their phonological classification as a key to the Proto-Indo-European root structure constraint

Lipp, Reiner, in: Slovo a slovesnost, 77, č. 4, 2016, s. 251-299