Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ014893
AutorJašová, J.
Titel

Akustická analýza formantů krátkých českých samohlásek ve spojení s explozívami

Ort/VerlagPraha: Fonetický ústav FF UK
Jahr2001
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonetika
Klassifikation (EN)Phonetics
Schlagwörterfonetika; vokály; explozivy; práce diplomové
Schlagwörter (DE)Phonetik (Lautlehre); Diplomarbeiten
AnmerkungDiplomová práce, podle sb. Spisovnost a nespisovnost..., 2004, s. 98
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14893
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Analýza formantů nářečních samohlásek (na materiálu centrální hanáčtiny) / Adámková, Ilona
Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek / Zelinková, Olga
Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích / Kalová, Kateřina
Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích / Kalová, Kateřina
Trvání českých samohlásek - funkce a forma / Dohalská, Marie
Poznatelnost českých samohlásek v izolovaných slovech / Hedbávná, Barbora
Vliv věku dětí na klasifikaci českých samohlásek / Tučková, Jana